Nutrilans poklon eknjiga „Moć ishrane“

$0.00

E-knjiga „Moć ishrane“

Vodič za dobru ishranu! Glad javnosti prema informacijama o ishrani nikad ne prestaje da me zapanjuje, čak i nakon celokupnog radnog veka posvećenog vršenju eksperimentalnih istraživanja veze ishrane i zdravlja. Knjige o ishrani su prolazni bestseleri…

Dr Kolin Kembel i Tomas Kembel II „Moć ishrane“

Sadržaj
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17nutrilans poklon eknjiga
Deo I: Kinesko istra`ivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Problemi sa kojima se suo~avamo i re{enja
koja su nam potrebna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2. Ku}a od proteina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3. Isklju~ivanje raka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4. Lekcije iz Kine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Deo II: Bolesti izobilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
5. Slomljena srca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6. Gojaznost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7. Dijabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
8. Naj~e{}i oblici raka: dojke, prostate, debelog
creva i rektuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
9. Autoimune bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
10. Efekti {irokog opsega: bolesti kostiju, bubrega,
o~iju i mozga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Deo III: Vodi~ za dobru ishranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
11. Pravilna ishrana: Osam principa ishrane i zdravlja . . . . . .221
12. Kako da se hranimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Deo IV: Za{to dosad niste ~uli za ovo? . . . . . . . . . . . . . .243
13. Nauka – mra~na strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
14. Nau~ni redukcionizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
15. “Nauka” industrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
16. Vlada: Da li radi u korist naroda? . . . . . . . . . . . . . . .295
17. Velika medicina: ^ije zdravlje oni {tite? . . . . . . . . . . . .309
18. Istorija se ponavlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
Dodatak A: Pitanja i odgovori: efekat proteina u
eksperimentalnim istra`ivanjima na pacovima . . . . . . . . . . .335
Dodatak B: Eksperimentalni dizajn Kineskog istra`ivanja . . . .337
Dodatak C: Veza sa “vitaminom” D . . . . . . . . . . . . . . . . .344
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Nutrilans poklon eknjiga „Moć ishrane““

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *